Váltás akadálymentes nézetre

Minőségpolitikánk

A Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet elkötelezett a minőségi gyógyítás és a környezettudatos működés iránt. Szakmai igényességre, etikus, betegközpontú gyógyító szemléletre és folyamatos színvonal-emelkedésre törekszik, amelynek középpontjában a beteg szükségleteinek, igényeinek és jogainak tiszteletben tartása áll.

Célunk:

  • a betegeink ellátása mindig az adott körülmények között elvárható optimális minőségben, a betegek elégedettségének elérése, a kockázatok és a költségek minimalizálása;
  • folyamatosan és tervezett módon a nálunk dolgozók képzettségének, szakmai ismeretének gyarapítása;
  • a magas szintű betegellátás érdekében beszállítóinknak az általuk nyújtott teljesítmény alapján történő értékelése és kiválasztása. Megköveteljük, hogy az általuk szállított anyagok és szolgáltatások megfeleljenek az előírt és elvárható minőségi és környezetvédelmi előírásoknak;
  • az anyag- és energiafelhasználás, valamint a hulladékképződés csökkentése és az újrahasznosítás elősegítése;
  • a havária események megelőzése.

A szolgáltatások minőségének folyamatos javítását az intézmény vezetése állandó, stratégiai feladatának tekinti, s ezt az elkötelezettséget várja el az itt dolgozó kollégáktól is.

A Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet kinyilvánítja azon szándékát, hogy a kórház teljes működésében megvalósítja a minőségirányítás rendszerét, és a továbbiakban biztosítja ennek folyamatos működését és fejlesztését.